Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Acta Historica Nova, znan. časopis koji su od 1981–88., kao plod zajedničkog istraživanja radničkog i komun. pokreta, izdavali Centar za povijesna istraživanja iz Rovinja te Centar za historiju radničkog pokreta i NOR Istre, Hrvatskoga primorja i Gorskoga kotara iz Rijeke. Prvi je broj, naslovljen Acta Historica Contemporanea, u cijelosti bio posvećen KP Rijeke (Il Partito communista di Fiume, 1921–1924). Drugi je broj (1982) na hrv. i tal. jeziku donio građu za povijest riječke KP, a treći (1988) sadržava dvjestotinjak životopisa španj. boraca na hrv., tal. ili slov. jeziku. Prvi i drugi broj uredili su Ivo Kovačić i Giovanni Radossi, a treći Marino Budicin i Mihael Sobolevski.

I. Duda