Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Kaldanija (tal. Caldania), naselje 4km sjeverozapadno od Buja (45°26′N; 13°38′E; 125m nadm. vis.); 126st. (2001); grad Buje. Nalazi se na državnoj cesti Buje–Kopar (D200), 1km od raskrižja s prometnicom Savudrija–Kaštel. Stanovnici se bave isključivo stočarstvom i poljodjelstvom, a u novije doba i tercijarnim djelatnostima (turizam, trgovina) zbog položaja na gl. cesti Pula–Trst. Pripada župi Kaštel. Ime je dobilo po koparskoj plemićkoj obitelji → Caldana, koji su od XVI. do XIX.st. bili vlasnici područja. Dijelom su očuvane tradicionalne kamene kuće sa stajom, povišenom vodospremom s okruglim grlićem, te vrtovima u okviru okućnice.

R. Matijašić