Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Adam, Friedrich, arhitekt (München, 18.VII.1847 – ?). Studirao je na Politehnici u Münchenu. Službu je dobio u upravi arsenala austroug. ratne luke Pula, gdje se 1869. po njegovu projektu gradio Mornarički kasino. Kao pomoćnik poznatog arhitekta Karla von Hasenauera radio je u Beču 1872–73. za Svjetsku izložbu. Sljedećih desetak godina radio je u različitim dijelovima Austrije. Svoj je radni vijek nastavio u Münchenu, najprije kao arhitekt a zatim i kao zaposlenik Gradskoga građevinskog ureda. Mornarički kasino, njegovo prvo veće djelo, srušen je 1910., a na istom je mjestu ponovno izgrađen u reprezentativnijem izdanju po projektu bečkog arhitekta Ludwiga Baumanna.

J. Malvić