Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Quaderni, časopis za pov. istraživanja što ga od 1971. objavljuje rovinjski Centar za povijesna istraživanja. Tiska se novčanom pomoći država Hrvatske i Slovenije, a od 1990-ih i tršćanskoga Narodnog sveučilišta (Università Popolare di Trieste). Do 1990. tiskao se u Puli, a zatim u Trstu. Prvi urednički odbor činili su Arialdo Demartini, Luciano Giuricin, Claudio Radin, Giovanni Radossi, Giacomo Scotti i Lorenzo Vidotto. Prvotna mu je svrha bila objavljivanje dokumenata, istraživanja, promišljanja, sjećanja i svjedočenja povezanih s tal. zajednicom. U prvom desetljeću bavio se temama povezanima s poviješću soc. radničkoga pokreta, antifašizmom i pokretom otpora na istarskom i riječkom području, s poviješću talijanske KP i dr., te je pridonio rasvjetljavanju mnogobrojnih događaja, otkriću dokumenata, revalorizaciji osoba i važnih predstavnika tal. zajednice. Od kraja 1980-ih te su teme proširene analizama različitih društv. pojava u tal. zajednici te pitanjima povezanima sa suvremenim polit., društvenim i gosp. zbivanjima, čime pridonosi poznavanju istar. povijesti XX.st. Časopis je bio otvoren za suradnju hrvatskih, slovenskih, talijanskih i dr. istraživača. Tekstovi se objavljuju na tal. jeziku, a sažetci na hrvatskom i slov. jeziku. Do 2003. objavljeno je 14 sv. Urednici su bili Giovanni Radossi, Antonio Miculian, Sabrina Benussi, a od 1999. Orietta Moscarda Oblak.

O. Moscarda Oblak