Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Račja Vas, naselje na Ćićariji (45°26′N; 14°5′E; 692m nadm. vis.); 34st. (2001), 4km sjeverozapadno od općinskoga središta Lanišća, na cesti Lanišće–Trstenik. Stanovnici se bave poljoprivredom, a u prošlosti osobito stočarstvom i proizvodnjom drvenog ugljena. Seoska zajednica do danas je očuvala osebujan oblik zajedničkoga vlasništva nad pašnjacima, kako se čestice ne bi dijelile ili prodavale stanovnicima drugih sela. Naselje je pripadalo rašporskoj gospoštiji, s kojom je dijelilo sudbinu, kao i sva druga naselja toga dijela Ćićarije. Prvi se put spominje 1358. u Rašporskom urbaru (fragment), s imenom u obliku Ratsdorf, a poslije dolaska pod vlast Mlečana u izvorima se javljaju oblici Racauas i Razavas. Stradalo je u osmanskim upadima i Uskočkom ratu, te u II.svj. ratu, kad je spaljeno i opljačkano, a dio stanovnika odveden je u nacističke logore (10.VIII.1944). Crkva Blažene Djevice Marije spominje se 1580., a zvonik je izgrađen 1586.

LIT.: B. Jakovljević, Iz prošlosti Lanišća, Vodica i Račje Vasi, Buzetski zbornik, 2001, 27.

R. Matijašić


RAČJA VAS, crkva Blažene Djevice Marije