Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Šanda, Janko, pjesnik i književni kritičar (Rogatec, 20.XII.1870 – Rogatec, 21.V.1927). Gimnaziju i bogosloviju završio je u Mariboru, filozofiju u Grazu i Beču. Pisao je rasprave o estetici i knjiž. kritike o slov. i hrv. piscima. Živio je i u Zagrebu, gdje je 1909. u vlastitoj nakladi izdao romantičarsku pripovijest u stihovima, u 15 nejednakih pjevanja Lazarič Lindarski, o poznatom kapetanu austr. vojske Josipu Lazariću, koji je 4. IX. 1813. porazio franc. vojsku što se iz Istre povlačila prema Trstu, a zatim je do 23. IX. zauzeo i mlet. dio Istre. Odlučna bitka zbiva se podno Lindara, zatim pokraj Pazina i konačno u Beramskoj vali (»v bežanskem dolu«). U pripovijedanje su upleteni mnogobrojni romantični opisi, sukobi, ljubavi i izdaje. Djelo nije pobudilo nikakvo zanimanje ni slov. ni hrv. književne kritike.

J. Bratulić