Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Šantel, Saša (Aleksandar), slikar, skladatelj i pedagog (Gorica, 15. III. 1883 – Ljubljana, 1. VII. 1945). Gimnaziju je pohađao u Gorici. Studirao je u Beču 1902–05. u Školi za umjetnički obrt (Kunstgewerbeschule; prof. A. Kenner) te do 1906. na Umjetničkoj akademiji, a na Filozofskom fakultetu slušao je predavanja iz povijesti umjetnosti, estetike i muzikologije. God. 1913. usavršavao se u grafici u Münchenu. U Beču je 1903. bio suutemeljiteljem društva slovenskih i hrv. umjetnika »Vesna«, kojemu je bila svrha njegovanje umjetnosti u duhu nac. predaje. Prvo je radio u III. gimnaziji u Beču (1906–07), zatim u gimnaziji u Pazinu (1907–18), te u realnoj gimnaziji na Sušaku, a od 1920. predavao je dekorativno crtanje i grafiku u Srednjoj tehničkoj školi u Ljubljani, u kojoj je također potaknuo osnivanje violinističke škole. U Pazinu je predavao crtanje, matematiku, kaligrafiju i pjevanje te bio članom Odbora za prosvjetu, koji su pri Narodnom domu osnovali profesori Pazinske gimnazije. Bio je plodan ilustrator u secesijskom slogu (V. Nazor, Veli Jože, 1908. i dr.). Izradio je niz akvarela nar. nošnja iz okolice Trsta, iz Istre i Slovenije. Slikao je u ulju mrtve prirode, interijere, vedute, portrete (ciklus slov. skladatelja). Jedan je od pionira novije slov. grafike a bavi se poglavito drvorezom i bakropisom. Vrstan organizator, pripremio je i postavio Prvu hrvatsku umjetničku izložbu u Pazinu 1913. Bavio se i glazbom, u kojoj je bio samouk. Kao skladatelj romantičarskoga smjera najveću je pozornost posvećivao melodijskom oblikovanju, oslanjajući se na nar. stvaralaštvo, prije svega na elemente istar. folklora. Napisao je oko stotinu skladbi, ponajviše zborskih, Venec istrskih narodnih pesmi i dr., više solo--pjesama, operetu Blejski zvon, jedan balet, kantate Pjesma Velog Jože, Slava Dobrili, Ban Dragonja i dr., tri mise te više instrumentalnih skladbi, najviše za komorne sastave. Vodio je amaterske ansamble i učenike poučavao sviranju na različitim glazbalima. Učenički komorni orkestar, s kojim je često svirao, u Narodnom je domu u Pazinu izveo više dobrotvornih i humanitarnih koncerata.

J. Šiklić