Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Šašel, Jaroslav, arheolog (Šmarje pri Jelšah, 21.I.1924 – Ljubljana, 25.III.1988). Diplomirao je arheologiju i doktorirao na Sveučilištu u Ljubljani. Radio je u Institutu za arheologiju Znanstveno--istraživačkoga centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. Bavio se najviše proučavanjem epigrafije i povijesti rimskoga i ranosrednjovj. doba jugoistočnog alpskoga prostora i područja jugoist. Europe. Bio je dopisni član SAZU. Tekstovi s istarskom tematikom objavljeni su u Arheološkom vestniku Koper (1974., 25), Štirideset rimskih napisov iz Istre (s B. Marušićem, 1984., 35) i De la cella trichora au complexe monastique de St. André a Betika entre Pula et Rovinj (s B. Marušićem, 1986., 37) te u posmrtno sabranim djelima Opera selecta (1992). Dobitnik je Kidričeve nagrade za znan. rad.

M. Župančič