Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Šebelić, Milan, pjesnik (Novi Sad, 10. VII. 1927 – Pula, 30. I. 1999). Gimnaziju je pohađao u Vinkovcima, a 1954. završio učiteljsku školu u Splitu te 1961. Višu školu za socijalne radnike u Zagrebu. Na Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci diplomirao je 1973., a magistrirao na poslijediplomskom studiju informatike na Sveučilištu u Zagrebu. Kao sudionik NOP-a, tijekom poraća radio u Oblasnom komitetu Ujedinjenog saveza antifaš. omladine Hrvatske za Slavoniju. Bio je dopisnikom Glasa Slavonije, gdje je objavio prve pjesme. Preselivši se 1949. u Pulu, do 1950. radio je kao odgojitelj u dječjem domu, 1954–57. u osnovnoj školi Kršeti u Bujštini, 1957–62. u Prihvatnoj stanici Crvenoga križa u Zagrebu, a potom do umirovljenja 1985. u Prihvatilištu za djecu i omladinu u Puli kao soc. radnik i direktor. Surađivao je u Istarskom borcu, Istarskom mozaiku (1960-ih član uredništva i nakratko urednik za poeziju), Istri i dr. Matica hrvatska u Vinkovcima objavila mu je knjige stihova Oganj u buri (1963) i Grč iskušenja (1965). U vlastitoj nakladi tiskao je 1965. u Puli Poemu o Istri i Pjesmu o Istri, predmetnotematski slične tekstove u dvije inačice. Također je autor pjesama za djecu Mama i ja (1971).

LIT.: Bilješka o piscu, u: M. Šebelić, Oganj u buri, Vinkovci 1963; D. Š., Pogovor, u: M. Šebelić, Grč iskušenja, Vinkovci 1965; M. Grakalić, Pogovor, u: M. Šebelić, Poema o Istri, Pula 1965; M. (M. Grakalić), M. Šebelić, Grč iskušenja, prikaz, Istarski mozaik, 1965, 1–2.

B. D. Biletić