Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Šijana, park šuma kraj Pule, zakonom zaštićena kao prirodni rezervat 1964. Prostire se na površini od 152,13 ha, od ruba urbaniziranoga gradskog područja u istoimenoj četvrti (2 km je udaljena od središta grada) do područja Zračne luke Pula i OKPD Valtura. Na sjeveru ju omeđuje županijska cesta Pula–Labin. Vegetacija se sastoji od zajednica hrasta medunca (Quercus pubescens) i bijeloga graba (Carpinius orientalis), a radi blizine morske obale na toplijim položajima javlja se i crnika (Quercus illex). Karakteristični su i uneseni elementi listača i četinjača, a ima i velebnih i rijetkih primjeraka hrasta plutnjaka (Quercus suber), te brucijskog bora (Pinus brutia). Šuma je prirodno stanište i mnogobrojnim drugim biljkama (grmlje, cvijeće, gljive), te životinjama, a oblikovana je vijugavim puteljcima. Kao izletište se počela koristiti potkraj XIX. st., nakon što je upravu nad područjem preuzela austrougarska mornarica. Tada je dobila ime Kaiserwald (Carska šuma) i postala je omiljeno izletište Puljana. Priređivale su se zabave u prirodi, a nakon II. svj. rata i prvomajske proslave.

LIT.: Đ. Rauš, Ž. Španjol, 2002: Park šuma Šijana, u: Gradska šetališta Hrvatske – kultura šetanja, Zagreb 2002.

R.