Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

abrazijska terasa ili abrazijska ravan (abrazija, novolat. abrasio, od lat. abradere: odlomiti, oglodati), obalni reljefni oblik nastao taloženjem usitnjene pješčane, šljunčane ili kamene građe, koji se javlja kao veća ravna površina ispred strme morske ili jezerske obale (klif). Rezultat je mehaničkoga procesa abrazije, odn. razaranja i preoblikovanja stjenovite podloge udaranjem morskih i jezerskih valova, ili procesa erozije tekućom vodom. Starije abrazijske terase, koje se nalaze iznad morske razine, svjedoče o podizanju kopna i s njim povezanom spuštanju morske razine. Na vapnenačkoj obali mogu biti posljedica kem. trošenja. Najizrazitija a. t. u Istri proteže se na zap. strani poluotoka Debeli rtič pokraj Ankarana.

N. Režek Donev


ABRAZIJSKA TERASA, obala pokraj Ankarana