Hek, Antun

traži dalje ...

Hek, Antun, monsinjor, svećenik i profesor (Heki, 15.VII. 1944 – Tarska vala, 24.II.2002). Gimnazijsko je školovanje završio u Biskupskom sjemeništu u Pazinu, dvije godine studija bogoslovije u Zadru, a treću na Visokoj teološkoj školi u Rijeci, gdje je i diplomirao. Zaređen je 1968. Zatim je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio studij hrv. jezika i književnost te lat. jezika. Prvo svećeničko mjesto bilo mu je u Rovinjskom Selu (1971). Kratko je vrijeme 1973. bio biskupskim kancelarom u Poreču, zatim profesorom i podravnateljem Biskupskog sjemeništa u Pazinu, a uz to i upraviteljem župe Pazinski Novaki. God. 1969–72. organizirao je kat. pokret mladih, no ubrzo je uvidio da je u Istri najvažnije širiti pisanu riječ. Stoga je po povratku iz Zagreba pokrenuo sa suradnicima bogatu izdavačku djelatnost, kojoj su gl. rezultat godišnji kalendar → Istarska Danica i list istarskih župa → Ladonja. Bio je predsjednikom → Istarskoga književnog društva »Juraj Dobrila«, te kao njegov gl. i odgovorni urednik objavio mnogobrojne izvorne tekstove i pretiske pov. djela. Imenovan je 1992. ravnateljem Biskupskoga Caritasa, a 1994. biskupskim konzultorom i kapelanom Njegove Svetosti pape Ivana Pavla II. Jedan je od gl. pokretača osnutka → Pazinskoga kolegija klasične gimnazije, njegovim je prvim ravnateljem (od 1993) te koordinatorom opsežnih radova na preuređenju stare sjemenišne zgrade, u koju je kolegij smješten. Bio je predsj. Saveza hrvatskih katoličkih škola, član Prosvjetnoga vijeća Ministarstva prosvjete; obnašao je i mnoge druge dužnosti u obrazovanju i izdavaštvu. Poginuo je u prometnoj nesreći.

LIT.: Antun Hek (zbornik), Pazin 2003.

R. Matijašić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Hek, Antun. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/1105>.