Ilirija, Kraljevina

traži dalje ...

Ilirija, Kraljevina (njem. Königreich Illyrien), upravna jedinica Habsburške Monarhije. Nakon što su austr. vlasti od Francuza preuzele → Ilirske pokrajine, obnovljen je 1814. gubernij → Austrijsko primorje sa sjedištem u Trstu. Iste je godine osnovano Centralno organizacijsko povjerenstvo za ilirske i mlet. zemlje, na temelju čijega je rada izdan carsko-kraljevski dekret o osnivanju Kraljevine Ilirije (3.VIII.1816). Nova jedinica stvorena je od područja Ilirskih pokrajina (uz manje korekcije) te pridružena cislajtanskome dijelu Monarhije. Bila je bez ikakvih zemaljskih upravnih, sudbenih i drugih tijela (upravne funkcije odvijale su se kroz ljubljanski i tršćanski gubernij, od kojih je bila sastavljena). Deklarativno opravdanje za takav potez bilo je sređivanje uprave. No, ne valja podcijeniti ni interese Beča na novčano-fiskalnome polju na štetu translajtanskoga dijela Monarhije, kojemu je ipak, zbog snažnog otpora hrvatskoga i ugarskoga plemstva, 1822. pripojena civilna Hrvatska s Rijekom. Na crkv. polju, 1830. gorički nadbiskup dobio je naslov metropolita Ilirije. U oktroiranome ustavu iz 1849., premda su njezini sastavni dijelovi posve osamostaljeni i time je zapravo prestala postojati, spominje se kao krunovina sastavljena od Istre, Trsta, Goričke, Kranjske i Koruške, a zadržala se i u vladarskoj tituli do propasti države 1918.

LIT.: S. Antoljak, Prekosavska Hrvatska i pitanje njezine reinkorporacije (1816.–1822.), Starine JAZU, 1955, 45.

N. Šetić, M. Manin

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Ilirija, Kraljevina. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/1173>.