Acta Histriae

traži dalje ...

Acta Histriae, pov. časopis koji izlazi u Kopru od 1993. Osnovalo ga je Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, a od 1996. suizdavač je časopisa → Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije iz Kopra. Od 1999. redovito izlaze po dva sveska godišnje (1993–2003. izišlo je 16 sv.). Objavljuje znan. i stručne priloge s međunar. znanstvenih skupova što su ih priredili suizdavači u suradnji s međunarodnim sveuč. i znan. ustanovama, te izvorne znan. članke s područja pov. znanosti, osobito pravne povijesti, koji su tematikom vezani poglavito za sjevernojadransko područje. Članci se objavljuju na slov., hrv., tal., engl. i dr. jezicima. Odgovorni je urednik od početka Darko Darovec. Časopis izlazi u okviru Založbe Annales.

D. Darovec

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Acta Histriae. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/12>.