Istarska posujilnica u Puli

traži dalje ...

Istarska posujilnica u Puli, štedno-kreditna ustanova organizirana na zadružnim načelima na temelju zakona iz 1884. Počela je djelovati 1. X. 1891. Pokrenuo ju je i vodio → M. Laginja. God. 1895. osnovana je njezina podružnica i u Pazinu. Pred I. svj. rat imala je promet od 5007346 kruna, a njezina podružnica u Pazinu od 2473220 kruna. Nakon I. svj. rata tal. su vlasti ometale njezin rad i → zadrugarstvo Istre općenito, te je 1928. likvidirana. Ukinuta je također i pazinska podružnica, iako je imala aktivnu bilancu od 100000 lira, a iste god. i Zadružna zveza u Trstu. Time je uništeno hrv. zadrugarstvo u Istri.

LIT.: V. Zidarić, Razvitak zadrugarstva u Istri i njegova uloga u narodnom preporodu, Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i Istri, (zbornik), Zagreb 1969; B. Milanović, Hrvatski narodni preporod u Istri. Knjiga II (1883–1947), Pazin 1973.

N. Šetić i M. Manin

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Istarska posujilnica u Puli. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/1205>.