Marchesetti, Carlo

traži dalje ...

Marchesetti, Carlo, arheolog (Trst, 17.I.1850 – Trst, 1.IV.1926). Medicinu je diplomirao 1874. u Beču, ali se liječništvom nikada nije profesionalno bavio, već je često putovao, bavio se bot. i arheol. istraživanjima. Imenovan je 1876. ravnateljem tršćanskoga prirodoslovnoga muzeja te je od tada neumorno istraživao i objavljivao nalaze, izvješća o iskapanjima i topografske podatke iz Istre, tršćanskoga područja, Posočja, Kvarnera i dr. krajeva. Istražio je bogatu i važnu željeznodobnu nekropolu Sv. Lucija kraj Tolmina. Prikupio je mnogo podataka o gradinskim naseljima tršćanskoga Krasa, Istre i dijela Kvarnera, koje je sustavno obilazio. Za istar. područje najvažnije mu je djelo I castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia (1903), u kojem je donio topografske i grafičke podatke o svim tada poznatim istar. gradinama, te ono služi kao vrijedna referentna literatura za istraživače gradinskih naselja.

LIT.: L. Ruaro Loseri, Nascita della mostra, u: Preistoria del Caput Adriae, Trieste 1983, 12–13.

R. Matijašić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Marchesetti, Carlo. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/1647>.