Mihovilović, Ive

traži dalje ...

Mihovilović, Ive (pseud. Spectator), novinar, publicist i pjesnik (Premantura, 21.IX.1905 – Zagreb, 15.IX.1988). Učiteljsku školu polazio je u Šibeniku, gdje je radio kao trgovački pisar. U tršćanskoj Istarskoj riječi započeo je surađivati 1924., a 1928. pred fašistima je pobjegao u Split, potom u Zagreb, gdje je surađivao u polit. rubrici gosp. lista Jugoslavenski Lloyd i Novostima kao vanjskopolit. i gl. urednik te uređivao tjednik Istra. Tijekom II.svj. rata kao antifašist bio je progonjen i zatvaran. Nakon rata bavio se filmom, film. kritikom, predavao na Visokoj novinarskoj školi i radio u Jadranskom institutu. S Franom Barbierijem, Slavkom Goldsteinom, Krešom Golikom i Ratkom Zvrkom 1952. pokrenuo je Vjesnik u srijedu. Bio je komentator u zagrebačkim, beogradskim i splitskim novinama i listovima, najčešće u Vjesniku, Vjesniku u srijedu, Slobodnoj Dalmaciji, Nedjeljnoj Dalmaciji, Večernjem listu (kolumnist 1961–87) i dr. Njegove trajne novinarsko-publicističke teme bile su: vanj. politika, međunar. zbivanja i Katolička crkva. U knjigama i brošurama obrađivao je pov. i aktualne teme jadranske problematike: Trst – etnografski i ekonomski prikaz (1946), Trst – problem dana (1951) i Talijanska ekspanzionistička politika (1954), ali i svjetske pov. i aktualne događaje: Kako će svršiti abesinski rat (1935), Vatikan i fašizam (1950), Bura nad Perzijom (suautor, 1951), Slučaj Chessman (1960), Afera Profumo (1963), Vatikan od Pija XII. do Pavla VI. (1963), Drama u Dallasu (suautor, 1963), Barry Goldwater (1964), Posljednja avantura Benita Mussolinija (1965), Winston Churchill (1965), Mafija jučer i danas (1967), Tko je ubio Kennedyja (1967), Hitac u Memphisu (1968), Ustaški kralj (1975) i dr. Od 1925. do 1930. u periodici je objavio pedesetak zapaženih pjesama, ugl. socijalne tematike i pejsažne motivike. Sa Z. Črnjom uredio je antologiju čakavske poezije Korablja začinjavca (1969).

LIT.: D. Tadijanović, O pjesmama Ive Mihovilovića, Istra, 1976, 3–4; M. Strčić, Istarska pjesmarica, Hrvatsko pjesništvo Istre XIX. i XX.stoljeća, I–II, Pula 1989.

B. D. Biletić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Mihovilović, Ive. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/1745>.