Modrušan, Ante - Tone

traži dalje ...

Modrušan, Ante - Tone, (pseud. Tone Smoljanac-Prikodražan), književnik i prosvjetni djelatnik (Smoljanci, 14.I.1901 – Lovran, 6.II.1966). Podrijetlom iz narodnjačke obitelji. U rodnome mjestu pohađao pučku školu Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru, a zatim se školovao u Pazinu. Nakon izbjeglištva u Moravskoj u I.svj. ratu, 1919. završio učiteljsku školu u Kastvu. Kao domoljub otpušten je iz službe 1920. te je emigrirao u Kraljevinu SHS. Kratko je radio u Sloveniji i kraj Sušaka, potom je pohađao studij na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu, diplomiravši 1924. Službovao je u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni. Proganjan za II. svj. rata, boravio je u radnom logoru u Češkoj i kao radnik u Beču; vrativši se opet u Hrvatsku uz pomoć M. Mirkovića sred. 1944., u Istri se pridružio partizanima. Bio je nastavnik na tečajevima za tzv. narodne učitelje u ratu i prvome poraću, te na poč. 1947. ravnateljem pazinske gimnazije, potom ravnateljem Prve hrvatske gimnazije u Puli. God. 1951. smijenjen je i premješten u osnovnu školu u Lovranu, gdje je radio do umirovljenja 1959. Objavljivao je zapise, novinske članke, crtice i kratke priče za djecu u časopisima i novinama Istarska riječ, Mali Istranin, zagrebačka Istra, Naša radost, Sokolska prosvjeta, Novo doba, Galeb, Radost, Novi list, Glas Istre i dr. Autor je mnogobrojnih, naizgled jednostavnih i naivnih, čakavskih pjesama za djecu i odrasle. Tematski se dijele na zavičajne, pjesme o borbi istar. čovjeka, o običajima, prirodi, pojedinim osobama, djeci, životinjama (znamenita pjesma Boškarin) te o seoskoj svakidašnjici. U njima se pučkousmeno i folklorno isprepleće s jednostavno i jezgrovito sročenom mudrošću, a pjesnička naiva i minijatura s estetski i misaono zahtjevnijim refleksivnim izrazom. U kontekstu »veličine malenih« (A. Barac), pjesnik je s naglašenom moralnom i humanom vertikalom, posve zaokupljen Istrom. Za života su mu objavljene Pjesme za djecu (1963), a postumno brošura Sabrane čakavske pjesme za mlade (1981) i knjiga Sabrane čakavske pjesme (2002). U rukopisu mu je ostala zbirka ranih ljubavnih pjesama Šapat moje duše, zatim vlastiti životopis i dr.

LIT.: J. Demarin, Ante Modrušan – istarski rodoljub i kulturni radnik, Istra, 1976, 8; R. Ujčić, Kanat Tone Smoljanca-Prikodražana, Istra, 1981, 3–4; I. Rudan, Izvori i dometi pjesničkog stvaralaštva Tone Smoljanca, Prilozi o zavičaju, 1983, 3; R. Bandin (priređivač), Tone Smoljanac-Prikodražan/Ante Modrušan (1901–1966): Život u vrtlogu političkih zbivanja sa kraćim povijesnim pregledom – sabrana sjećanja na istarskog čakavskog pjesnika, Smoljanci 2003.

B. D. Biletić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Modrušan, Ante - Tone. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/1784>.