Mohorovičić, Andre

traži dalje ...

Mohorovičić, Andre, arhitekt i povjesničar umjetnosti (Križevci, 12.VII.1913–Zagreb, 17.XII.2002). Diplomirao arhitekturu na Tehničkome fakultetu u Zagrebu 1935., potom i povijest umjetnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1938. Na Tehničkome fakultetu (poslije Arhitektonski fakultet) radio je kao asistent od 1936. te 1945–83. kao redoviti prof. God. 1959–66. bio je gl. urednikom Enciklopedije likovnih umjetnosti JLZ-a. Redovitim članom HAZU postao je 1962. Bavio se istraživanjem gradit. nasljeđa i zaštitom spomeničke baštine. Naglašavajući autohtone kreativne sastavnice u razvoju arhitekture na hrv. tlu objavio je tipologiju srednjovjekovnih arhit. i urban. objekata u pojedinim regijama. O Istri je pisao u radovima: Prikaz i osnovna analiza nekih istaknutih urbanističkih i arhitektonskih objekata na području sjeverozapadne Istre (Bulletin Instituta za likovne umjetnosti JAZU, 1953. i 1954), Problemi tipološke klasifikacije objekata srednjovjekovne arhitekture na području Istre i Kvarnera (Ljetopis JAZU, 1957., 62), Razvoj urbanih cjelina, arhitektonske izgradnje i likovnog stvaranja na tlu Istre u doba srednjega vijeka. (Ljetopis JAZU, 1973., 77), Poreč i Poreština (1975), Razvoj naselja i gradova na tlu Istre (Susreti na dragom kamenu, 1987), Graditeljstvo u Hrvatskoj (1992), Istra (1993), Istra–Hrvatsko primorje (u: Hrvatski Jadran, 1993) i dr. Dobitnik je Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo (1983) i Nagrade »Viktor Kovačić« za životno djelo (1998).

LIT.: S. Sekulić Gvozdanović, Priznanje Andri Mohorovičiću, Arhitektura, 1983–84; D. Galić (urednik), Arhitekti članovi JAZU, Rad JAZU, 1991, 437; Radovi zavoda za znanstveni rad Varaždin, 1998, 10/11 (više autora i više priloga, s bibliografijom).

B. Nefat, A. Diklić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Mohorovičić, Andre. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/1787>.