Naldini, Paolo (Paulus)

traži dalje ...

Naldini, Paolo (Paulus), koparski biskup (Padova, 15.X. 1632 – Kopar, 21.IV.1713). Poslije studija u Piacenzi bio je kao augustinac 1655. posvećen za svećenika u Rimu, gdje je 1668. i magistrirao iz teologije. Vodio je redovite novake u Padovi, a 1679. postao je asistent vrhovnoga predstojnika reda u Rimu. Investituru za koparskoga biskupa dobio je 11.III.1686 (posvećen je 25.III). Sazvao je 29–30.V.1690. sinodu na kojoj je upravno preuredio biskupiju osnovavši dekanate Piran, Izolu, Kubed i Krkavče. Tada je župnike potaknuo da matične knjige vode na lat. ili tal. jeziku. Svoju biskupiju je temeljito opisao u djelu Corografia ecclesiastica o’ sia descrittione della città, e della diocesi di Givstinopoli Detto volgarmente Capo d’Istria (1700). Osim crkvenoupravnog uređenja izvorno opisuje i povijesne, vjerske, hagiografske, povijesnoumjetničke, jezikoslovne, etnološke, socijalne, etničke i prirodoslovne značajke svoje biskupije te komentira pojedina stajališta starijih pisaca o Istri, koristeći se i danas nedostupnim izvorima. Već 1689. počeo je pripreme za utemeljenje »ilirskoga« sjemeništa u Kopru, koje je trebalo služiti i odgoju svećenika za slavensko seosko područje. Po utemeljenju 1710. i sam je pomogao u financiranju sjemeništa, koje je djelovalo do 1818. Pokopan je u augustinskoj crkvi sv. Blaža u Kopru, gdje je još očuvan njegov nadgrobnik. N. je jedan od rijetkih tadanjih tal. pisaca koji su slavenskom stanovništvu u Istri pridavali veliku važnost. Tomu je pridonijelo i njegovo stručno i svjetonazorsko oblikovanje u intelektualno razvijenim središtima sjev. Italije i u Rimu, koje mu je služilo i u upravljanju biskupijom te u opisivanju njezinih značajki.

D. Darovec

ilustracija
Paolo NALDINI, karta Koparske biskupije u djelu Corografia ecclesiastica…, 1700.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Naldini, Paolo (Paulus). Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/1848>.