Nostra Lotta, La

traži dalje ...

Nostra Lotta, La, partiz. glasilo namijenjeno tal. antifašistima ratnog okruga Pula. Prvi broj nosi nadnevak 21.VIII.1944., a podnaslovljen je Organo del Movimento Popolare di Liberazione per Pola, Organo del F.P.L. per il circondario di Pola i Organo del F.P.L. di Pola. Umnožavao ga je ciklostilom Prop-odjel Okružnoga NOO-a za Pulu, najprije u zaseoku Plehutima na Barbanštini, potom u susjednim Hrbokima i Fumetima, a od sredine siječnja 1945. u zaseoku Veselicima na Labinštini. Skromne grafičke opreme i koncipiran dvostupčano, list je umnožavan u opsegu od dviju do šest stranica formata A4, a jedina stalna rubrika bile su mu vijesti s bojišta. Sadržavao je uvodnike, osvrte na polit. i voj. prilike, objašnjavao ciljeve NOP-a, poticao suradnju hrv. i tal. naroda Istre te donosio vijesti o djelovanju organizacija i institucija NOP-a i istar. partiz. postrojba, posebice tal. bataljuna »Pino Budicin«. U 1945. počeo je redovito izlaziti svakih petnaest dana. Ukupno je umnoženo 15 brojeva, uključujući i dvobroj 2–3 te posebna izdanja na jednoj stranici (br. 14 i 15, koji nose nadnevke 30. IV., odn. 1. V. 1945., a sadržavaju posebne obavijesti o iskrcavanju i napredovanju postrojba JA na teritoriju Istre). U pripremi za tisak, osim Domenica Cernecce, surađivali su: Bruno Valenti, Ciso Turk, Giorgio Privileggio, Josip Ružić–Bepi, Remigio Puh i dr. List je imao i dodatak Documenti storici, koji je izišao u 11 brojeva, a obrađivao je posebne teme. List je prestao izlaziti potkraj svibnja 1945., kada je pokrenut novi dnevnik Il Nostro Giornale, kao glasilo Gradskog odbora Talijansko-hrvatske antifašističke unije za Pulu.

LIT.: G. Radossi, Introduzione, La Nostra Lotta, marzo 1944–maggio 1945., Documenti Fiume, 1974, 3; L. Giuricin, Partizanski tisak i izdavačka djelatnost na talijanskom jeziku, Štampa u NOB, Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar (zbornik), Rijeka 1983.

D. Mandić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Nostra Lotta, La. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/1902>.