Palma, Jacopo, ml.

traži dalje ...

Palma, Jacopo, ml. (zvan Jacopo Negretti), slikar (Venecija, oko 1544 – Venecija, 1628). Potkraj 1570-ih boravio je u Rimu te se formirao uz Taddea i Federica Zuccarija. Deset godina poslije radio je slike za Duždevu palaču. Proučavao je Tizianovo slikarstvo i surađivao s kiparom Alessandrom Vittoriom, a prihvaćao je i Veroneseove te Tintorettove utjecaje. Bio je članom slikarskoga ceha 1588–1627., a njegovo je slikarstvo dominiralo Venecijom i čitavom Serenissimom više od pola stoljeća. Izradio je velik broj djela za crkve i javne zgrade u Veneciji i provinciji te ugl. mitološke prizore za privatne naručitelje diljem Europe. Drži se da je zbog velike produktivnosti, omogućene i znatnim udjelom radionice, već 1600. došlo do stagnacije u kvaliteti njegovih djela. U tom je razdoblju s bakropiscima Odoardom Fialettijem i Giacomom Francom surađivao pri objavljivanju dvaju traktata o crtežu. Najpoznatija su njegova djela: Veneciju kruni Pobjeda dok joj se klanjaju osvojeni narodi (Duždeva palača), ciklus u sakristiji venecijanske crkve San Giacomo dell’Orio, Posljednji sud (Duždeva palača), Raspeće s Marijom Magdalenom (Ca’ d’Oro) i dr. U Istri se nalaze Skidanje s križa u župnoj crkvi u Izoli te Posljednja večera u Eufrazijani u Poreču i Bogorodica sa sv. Rokom i sv. Sebastijanom u župnoj crkvi u Svetvinčentu, a obje ih valja datirati nakon 1600.

LIT.: G. Gamulin, Pabirci za maniriste, Peristil, 1977, 20; A. Horvat, R. Matejčić, K. Prijatelj, Barok u Hrvatskoj, Zagreb 1982; T. Brejc, Slikarstvo od 15. do 19. stoletja na Slovenski obali, Koper 1983; S. Mason Rinaldi, Palma il Giovane Jacopo, Jacopo Negretti detto, u: La pittura nel Veneto. Il Cinquecento, III, Milano 1999.

N. Kudiš-Burić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Palma, Jacopo, ml.. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/1999>.