Pokrajinski arhiv Koper – Archivio Regionale di Capodistria

traži dalje ...

Pokrajinski arhiv Koper – Archivio Regionale di Capodistria, javna ustanova koja prikuplja, sređuje, čuva i daje na uporabu arhivsko gradivo s područja općina Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Kopar, Piran, Pivka, Postojna i Sežana. Začetci arhivske djelatnosti u sjeverozap. Istri povezani su s knjižnicama. U Piranu je gradski arhivar postavljen 1877., a 1891. arhiv je spojen s grad. knjižnicom; u Kopru je knjižnica počela preuzimati arhivsko gradivo 1900. Na poticaj koparskoga → Zgodovinskog društva za jugoslovansko cono STO, općinski je NO 1953. odvojio arhiv od grad. knjižnice kao samostalnu službu. Nakon priključenja Zone B Jugoslaviji utemeljen je 1956. Mestni arhiv Koper, 1967. preimenovan u Pokrajinski arhiv Koper (PAK). God. 1974. priključen mu je još Mestni arhiv Piran (utemeljen 1955). PAK ima prostore u bivšem samostanu sv. Klare u Kopru s približno 5500 m gradiva. U njemu se čuvaju dva najstarija fonda u Sloveniji: fond grada Pirana, koji sadrži isprave od 1173., statute od 1307., notarske knjige od 1282., vicedominske od 1325., dukale od 1263. i oporuke od 1296. te fond grada Kopra s gradivom od 1332 (veći dio fonda odnesen je 1944. u Italiju i još se čeka povrat). Važni su i fondovi koparskih patricijskih obitelji, s najstarijim ispravama iz XV.st., zbirka isprava od 1348., oporuke Izole i Pirana od 1390., notarski spisi Buja, Izole, Kopra, Milja i Pirana od 1599., zemljišna knjiga (notifike) od 1745., sudski fondovi od 1767., gradivo škola, zdr. i soc. ustanova te društava. Piranska jedinica PAK-a čuva više od 1800 notarskih pergamentnih isprava, više od 170 dukala i više od 8700 oporuka. Arhiv objavljuje inventare fondova i zbirki, kataloge arhivskih izložbi. Arhivsko gradivo s područja za koje je zadužen PAK dijelom čuvaju i arhivi i različite ustanove u Trstu, Pazinu, Rijeci, Udinama, Ljubljani, Veneciji, Veroni, Milanu, Beogradu, Rimu, Beču i dr., a dio arhivskoga gradiva čuvaju još Pokrajinski muzej Koper, Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran, Inštitut za raziskovanje krasa Slovenske akademije znanosti in umetnosti u Postojni i Osrednja knjižnica »Srečko Vilhar« u Kopru. Vlastiti arhiv ima i Koparska biskupija.

LIT.: Sprehod skozi čas. Katalog k razstavi Pokrajinskega arhiva Koper, Koper 1975.

Z. Bonin

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Pokrajinski arhiv Koper – Archivio Regionale di Capodistria. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/2129>.