Provincia dell’Istria, La

traži dalje ...

Provincia dell’Istria, La, dvotjednik za gosp. i upravna pitanja koji je u Kopru, odn. Trstu izlazio od 1867. do kraja 1894., u poč. na 4 str., potom na 8 str. (formata 22cm × 29,5cm). Nastao je na poticaj C. Combija i T. Lucianija, koji su preko takva lista htjeli širiti liberalne iredentističke ideje istar. Talijana nakon austr. ustavne reforme, a pokrenuo ga je koparski odvjetnik A. Madonizza. Isprva mu je podnaslov bio Giornale degli interessi civili, economici ed amministrativi dell’Istria, a od 1870. postao je i službenim listom udruge Società Agraria Istriana, osnovane 1868. na liberalno-nacionalnim zasadama, koja ga je godinama podupirala. Tiskao se u Kopru 1873–75. Gl. su mu urednici bili Nicolò de Madonizza, potom Pietro Madonizza i Anteo Gravisi. Među suradnicima bili su T. Luciani, C. De Franceschi, A. Amoroso, A. Tomasich, P. Tedeschi, A. Marsich, V. Brunelli, M. Tamaro, G. Vesnaver i dr. Stubokom se razlikovao od eruditskoga lista L’Istria, što ga je uređivao P. Kandler. Poglavito se bavio poljoprivredom u Istri, no tijekom godina sve je više objavljivao članke s temama iz zavičajne povijesti, arheologije, grad. i društv. života, te dopise iz inozemstva, prikaze knjiga i statističke tablice. Iako se redakcija nastojala odmaknuti od svega što je bilo povezano s književnošću i osobito politikom, s godinama se u listu zaoštrila rasprava o nac. pitanju u Istri, koja je poprimila grublje, ponekad čak jasno antiklerikalne tonove. Prestao je izlaziti ponajviše zato što je postao neprikladnim za novo polit. i društv. stanje na prijelazu u 1890-e.

LIT.: S. Cella, Giornalismo e stampa periodica in Istria, AMSI, 1956, 4; L. Giuricin, La stampa periodica in Istria (dalle origini ai giorni nostri), Pazinski memorijal, 1970, 2; E. Apih, C. Colli, Catalogo analitico della stampa periodica istriana (1807–1870), Rovigno 1983; M. Bogneri, La stampa periodica italiana in Istria (1807–1947), Trieste 1986.

M. Budicin, L. Giuricin

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Provincia dell’Istria, La. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/2248>.