Ravnik, Franjo

traži dalje ...

Ravnik, Franjo, svećenik i kulturno-polit. djelatnik (Smokuča kraj Breznice, Slovenija, 4.XI.1832 – Korte kraj Kopra, 23.I.1883). Nakon ređenja 1855. imenovan je kapelanom u Brtonigli, gdje je zbog propovijedi na hrvatskom od talijansko-talijanaškoga kruga doživio niz neugodnosti. Poslije je bio ravnateljem hrv. pučke škole u Kastvu i prof. hrv. jezika kao neobveznoga predmeta u tal. gimnaziji u Kopru. Pripadao je krugu istar. svećenika oko biskupa J. Dobrile. Na Dobrilin nagovor uredio je za god. 1869. i 1870. pučki kalendar na hrv. jeziku Istran, koji je bio svojevrsna prethodnica Naše sloge, prvih hrv. novina u Istri. Kao prof. hrv. jezika u Kopru sastavio je hrv. gramatiku, po kojoj je poučavao. U skladu s ondašnjim shvaćanjima o jedinstvu juž. Slavena hrv. je jezik smatrao »jugoslavenskim« i tako ga dosljedno nazivao. Na listi slov. vanjskih općina kotareva Kopar i Piran izabran je 1869. za zastupnika u Istarski sabor. Za kratkoga mandata, jer je austr. vlada 1870. raspustila pokrajinske sabore i raspisala nove izbore, samo je dva puta govorio u Saboru, prvi put o potrebi zaštite ptica korisnih poljodjelstvu, a drugi put o nepravdi prema »slavenskom« jeziku, na kojem se nije smjelo raspravljati u Istarskome saboru. Posljednju svećeničku službu obavljao je u župi Korte.

LIT.: B. Milanović, Hrvatski narodni preporod u Istri, II, Pazin 1973; E. Radetić, Istarski zapisi, Zagreb 1969.

S. Trogrlić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Ravnik, Franjo. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/2325>.