Battana, La

traži dalje ...

Battana, La, tromjesečnik za kulturu što ga je 1964. pokrenula tal. nacionalna zajednica u Rijeci. Jedan je od najvažnijih rezultata buđenja tal. zajednice poč. 1960-ih u Hrvatskoj. Prvi članovi uredništva Eros Sequi (gl. urednik), Lucifero Martini i Sergio Turconi zacrtali su mu program, prema kojemu je svrha časopisa nadići »marginalni položaj na granici dviju kultura« i »opasnost od provincijalizacije i manjinske emarginacije«. U razdoblju 1964–89 (urednik E. Sequi) izišla su 92 broja, prosječno na 100 do 150 str. formata 17cm × 24cm. Osim što je objavljivao poeziju, prozu, kritičke oglede autora pripadnika tal. nacionalne zajednice, omogućujući time da se s njihovim izvornim knjiž. stvaralaštvom šire upozna jugosl. i tal. čitateljstvo, časopis je od poč. bio otvoren suradnji uglednijih tal. i jugosl. pisaca, od npr. nobelovaca S. Quasimoda i I. Andrića do mnogih drugih. Kao posrednici između književnosti jugosl. naroda i tal. književnosti, uredništvo je organiziralo više knjiž. susreta (dvadesetak do 1987), koji su promicali najznačajnije teme od zajedničkog interesa. U drugome razdoblju 1989–92 (urednik Ezio Giuricin) uredništvo, sastavljeno isključivo od mlađih osoba, provelo je korjenit programski zaokret, priklonivši se tada aktualnim velikim društvenim pov., filoz. i jezikoslovnim temama. Prvi tematski broj, Etnicità e Stato, navijestio je teme koje su potom postale vrlo aktualnima. Drugi broj, Letteratura dell’esodo, učinio je javnima teme koje su se godinama prešućivale (kominform, egzodus). U trećem razdoblju, od 1992 (urednica Nelida Milani Kruljac), ponovno imaju prednost knjiž. teme, no ne izbjegavaju se ni one društv., umj., filoz. i etničke. Novo uredništvo programom obuhvaća regionalni trokut Istre, Kvarnera i Slovenskoga primorja. Nakon što je izdavačku kuću EDIT preuzela Talijanska unija, novo uredništvo (2001–02., na dužnosti urednika Aljoša Pužar, od 2002. Elis Barbalich Geromella) objavljuje niz tema neposredno važnih za tal. nacionalnu zajednicu.

L. Giuricin

ilustracija
LA BATTANA, br. 1 iz 1964.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Battana, La. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/234>.