Repič, Hiacint (Anton)

traži dalje ...

Repič, Hiacint (Anton), svećenik, pisac i jezikoslovac (Šturje kraj Ajdovščine, 9.VII.1863 – Kopar, 3.III.1918). Školovao se u gimnaziji u Gorici, potom na bogosloviji u Zadru i Kopru. Kao franjevački redovnik djelovao je u samostanu sv. Ane u Kopru. Bio je orguljaš te poticao razvitak crkv. glazbe. Zauzimao se za uporabu slov. jezika te podizao narodnu svijest među slov. redovnicima (u samostanskoj je knjižnici njegovom zaslugom prikupljeno mnogo djela slov. pisaca). Za slov. je redovnike priredio priručnik slov. gramatike, koji su rabili i svećenici u Istri. Od 1881. do 1916. objavljivao je vjersko-odgojne i narodno-budilačke priloge u goričkom franjevačkom listu Cvetje z vertov sv. Frančiška. God. 1908. napisao je raspravu o blaženom Monaldu iz Kopra De b. Monaldo de Justinopoli (Capodistria), objavljenu u Archivum Franciscanum Historicum, potpisavši se lat. imenom Hyacinthus Repic.

V. Mikolič

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Repič, Hiacint (Anton). Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/2341>.