Tommasini, Giacomo Filippo

traži dalje ...

Tommasini, Giacomo Filippo (Jacobus Philippus Tomasinus), svećenik i znanstvenik (Padova, 1595 – Venecija, 1655). Bio je doktor teologije, polihistor, pisac filozofskih i nabožnih djela, biografija, eruditskih bibliografija, kataloga i »tabula«. Potomak je stare plemićke obitelji. Za Istru je važan kao dugogodišnji biskup novigradske dijeceze (1641–55), a poglavito kao pisac kompleksne horografije o Istri De Commentari storici geografici della Provincia dell’Istria, libri otto (1641). Djelo je nastalo na temelju znan. istraživanja, prikupljanja arhivskih i knjižnih podataka, ali i na temelju obilazaka Istre, proučavanja svakodnevnoga života njezinih stanovnika, njihovih običaja, načina obrade zemlje, ubiranja plodova, vjerovanja, predrasuda i praznovjerja, te flore, faune, geologije i sl. To je multidisciplinarno djelo koje je istodobno i prilog povijesti, etnologiji, antropologiji, sociologiji, i mentalitetu ljudskih skupina, prilog poznavanju tadašnjeg istarskoga društva i prirodnog okoliša. Premda autorstvo neprijeporno pripada Tommasiniju, puno mu je podataka prikupio → P. Flego. Na nekoliko je mjesta T. izravno unio njegove tekstove, što je i sam istaknuo navodeći pomagačevo ime. Tommasinijevo djelo objavio je u časopisu Archeografo Triestino (1837., 4) → D. Rossetti. On je kratio dijelove izvornika koje je držao suvišnima, usto i prilagođavao Tommasinijeve izričaje tal. jeziku XIX.st. Pritom su mnogi hrvatski izričaji i pojmovi krivo transkribirani i postali neprepoznatljivi, a mnogi su zanimljivi podatci izbačeni, pa je djelo izgubilo na cjelovitosti i vjerodostojnosti. Služeći se Tommasinijevim radom, svoje je djelo o Istri nekoliko desetljeća poslije sastavio tršćanski liječnik P. Petronio.

LIT.: F. Semi, Istria e Dalmazia: uomini e tempi, I, Udine 1991; M. Bertoša, Istra: Doba Venecije (XVI.–XVIII. stoljeće), Pula 1995.

M. Bertoša, S. Bertoša

 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Tommasini, Giacomo Filippo. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/2749>.