Učiteljište u Kopru

traži dalje ...

Učiteljište u Kopru (pravo ime K. k. Lehrerbildungsanstalt; I. r. Scuola Magistrale e di Pratica Maschile, poslije Istituto Magistrale; C. k. Možko Učiteljišče v Kopru; C. kr. Mužko Učiteljište u Kopru), srednja učiteljska škola ustanovljena ministarskom odlukom 1872 (umjesto tada ukinute rovinjske). Bila je jedna od triju takvih ustanova u Austrijskom primorju. Nakon što je ukinuta učiteljska škola u Trstu i Gorici 1875 (ženska je učiteljska škola ostala), učiteljište je preuređeno u četverogodišnju školu s trima odjelima: ilirskim (hrvatskim), talijanskim i slovenskim. Službeni jezik bio je njemački i talijanski. Sedam predmeta poučavano je na materinskom jeziku (hrv., slov., tal.), a 11 na njemačkom. U njemu su radili ugledni profesori, među kojima svećenik i pjesnik Giovanni Bennati, slikar Bartolomeo Gianelli, povjesničar F. Kos, jezikoslovac i etnolog Ivan Koštial, V. Nazor, V. Spinčić, S. Šantel. Ravnatelji su bili: Štefan Škarica, Ivan Revelante, Ivan Markelj, V. Bežek. Štrajkom 1908. polaznici (budući učitelji) postigli su da se svi predmeti počnu predavati na materinskom jeziku, a da njem. ostane samo jednim od predmeta. Ujesen iste god. hrvatski odjel preselio se u Kastav, a 1909. slovenski u Goricu. U 34 god. njezina djelovanja školu je pohađalo 700 tal., 426 slov. i 117 hrv. đaka. Tal. učiteljska škola priključena je 1926. tal. gimnaziji. Među njezinim su učenicima bili V. Car Emin, glazbenik Srečko Kumar, slov. pisac Josip Ribičič, I. Vouk. Slovenska je učiteljska škola ponovno otvorena u Portorožu 1947., a 1953. preseljena je u Kopar. U njoj se školovalo 98 učitelja i 403 učiteljice do 1968., kada je priključena slov. gimnaziji kao pedagoški smjer.

LIT.: M. Kontestabile-Rovis, Učitelj naj bo, Koper 2003.

J. Čebron

ilustracija
UČITELJIŠTE U KOPRU

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Učiteljište u Kopru. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/2816>.