Zgodovinsko društvo za jugoslovansko cono STO

traži dalje ...

Zgodovinsko društvo za jugoslovansko cono STO, društvo za zavičajnu povijest jugosl. područja STT-a, utemeljeno 12. XI. 1950. u Kopru. Predsjednikom je bio → S. Vilhar, a u upravnom odboru bili su: B. Maraspin, C. Čelhar, A. Došen, G. Borisi, O. Savarin i B. Tadić. U društvu su djelovale slov., tal. i hrv. (u Bujama) sekcija. Sa srodnim društvima u Puli, Trstu i Ljubljani uspostavilo je veze 1951. Slov. sekcija bila je usmjerena na istraživanje glagoljskih isprava i spomenika (samostan sv. Grgura u Kopru) te gradiva iz NOB-a. U Mestnom muzeju u Kopru društvo je 1952. postavilo izložbu Slovenci ob Jadranu. Također je 12. IV. 1952. organiziralo konferenciju povjesničara (F. Zwitter, B. Grafenauer, B. Marušič) za pripremu Kratke zgodovine Istre i Trsta za škole, koja nije izašla. Tiskalo je Istarski zgodovinski zbornik – Antologia storica istriana – Istarski historijski zbornik (1953). Prestalo je djelovati 1954.

LIT.: S. Žitko, Položaj in vloga zgodovinopisja v nekdanji coni B Svobodnega tržaškega ozemlja. Ob 50-letnici izida Istrskega zgodovinskega zbornika, Annales, 2003, 2.

S. Žitko

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Zgodovinsko društvo za jugoslovansko cono STO. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/3090>.