Živčić (Schiwtzitsch, Siwtzitsch), Matija

traži dalje ...

Živčić (Schiwtzitsch, Siwtzitsch), Matija, kat. svećenik te protestantski propovjednik i prevoditelj (? – Ravno, Kranjska, 29.XII.1585). Bio je kapelan i vikar u Pazinu kod kanonika i prepozita (prošta) Levaka Križanića. S pazinskim svećenicima → J. Cvečićem, Ivanom Lamellom i Ivanom Fabijanićem pomagao je → S. Konzulu Istrijanu u pisanju i širenju protestantskih knjiga. Križanić se usprotivio Konzulu i zabranio Živčiću svaku vezu s njim. Međutim, kada je Konzul 1562. doputovao u Pazin, Ž. ga je javno primio i prihvatio njegove ideje. Iste se godine oženio i pristupio reformaciji. Poznavao je nekoliko jezika. S Fabijanićem je od 1561. do 1563. preveo na hrvatski Spangenbergovu Postilu te poslanice sv. Pavla Rimljanima, Korinćanima i Galaćanima. God. 1562. odbio je poziv za odlazak u hrvatsku tiskaru u Urachu. Na poč. 1569. pulski biskup Matej II. Barbabianca lišio ga je svih svećeničkih dužnosti i prava. Nakon toga počeli su njegovi progoni, posebice učestali 1579., kada je i protjeran s istarskoga posjeda riječkoga kapetana Franje Barba od Kožljaka. Kranjski staleži tražili su od Barba da njihovu propovjedniku osigura mir, jer ima pravo propovijedati po gradovima. Kako mu je bio zabranjen boravak i u Rijeci, koja je tada pripadala Kranjskoj, Ž. se nastanio u Ravnom na kranjskom Krasu. Kad je iz Ravna došao u Rijeku, pulski je biskup odmah izdao nalog za njegovo uhićenje, ali je Ž. umaknuo potjeri. Po naredbi pazinskoga kapetana Adama Cvetkovića bio je in effigie (slikovito) spaljen kao protestant. Imao je kuću i u Pazinu, u koju je dolazio za odsutnosti kapetana Cvetkovića. God. 1581. bio je pozvan u Ljubljanu na sjednicu teologa i filologa za reviziju slovenske Biblije Jurja Dalmatina. Pokopan je na protestantskome groblju sv. Petra u Ljubljani. Ž. je imao sina Grgura, rođena u Pazinu, koji je 1571. bio na Sveučilištu u Tübingenu, a 1572. u Strasbourgu.

LIT.: F. Bučar, Povijest hrvatske protestantske književnosti za reformacije, Zagreb 1910.

J. Šiklić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Živčić (Schiwtzitsch, Siwtzitsch), Matija. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/3134>.