Jenko, Janez

traži dalje ...

Jenko, Janez, apostolski administrator i koparski biskup (Mavčiče kraj Kranja, 5.V.1910 – Kopar, 24.XII.1994). Gimnaziju je završio u biskupskom zavodu u Šentvidu kraj Ljubljane, teologiju u Ljubljani, gdje je i doktorirao. Za svećenika je zaređen u Ljubljani 8.VII.1934. Djelovao je kao prefekt na biskupskoj gimnaziji u Šentvidu, a potom od 1940. kao gimnazijski katehet u Beogradu i u Beogradskoj nadbiskupiji kao konzultor, provikar i generalni vikar do 1964., kada je imenovan apostolskim administratorom Slovenskoga primorja. Bio je imenovan naslovnim biskupom Akufidskim i posvećen 6.IX.1964. u Logu kraj Vipave. Po ponovnom utemeljenju samostalne → Koparske biskupije (1977) postao je njezinim prvim biskupom poslije 1810. Umirovljen je 1987.

M. Vogrin

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Jenko, Janez. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/3172>.