Juri Žakan

traži dalje ...

Juri Žakan, đakon glagoljaš (? Roč, druga pol. XV.st. – ?, poč. XVI.st.). O njegovu se životu ne zna gotovo ništa. Poznat je samo po glagoljskom zapisu na posljednjem listu rukopisnoga Misala kneza Novaka, u kojem navješta napredovanje hrvatskoga tiska riječima: »Vita, vita, štampa naša gori gre. / Tako ja oću da naša gori gre. / 1482. meseca ijuna 26. dni / to bě pisano v grade Izule. /To pisa Juri Žakan iz Roča. / Bog mu pomagai i vsem ki mu dobro otě.« Sigurno se to odnosilo na prvotisak glagoljskog misala iz 1483. Zapis je sastavio u Izoli, šest mjeseci prije nego što je misal izašao iz tiska. Novakov misal iz 1386., jedan od najljepših glagoljskih iluminiranih rukopisa, bio je poč. XV.st. otkupljen za Nuglu, ali nije poznato kako je i zašto 1482. bio u Izoli. Jurijevo ime postalo je simbolom pojave i širenja hrvatske tiskane knjige. U → Aleji glagoljaša posvećeno mu je jedno od obilježja.

J. Bratulić

ilustracija
Zapis JURIJA ŽAKNA u Misalu kneza Novaka iz 1386.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Juri Žakan. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/3194>.