Balbi, Giovanni Andrea

traži dalje ...

Balbi, Giovanni Andrea, ninski i puljski biskup (Krk, 10.III.1692 – Pula, 23.X.1771). Zaređen je za svećenika 1720. Na rim. sveučilištu Sapientia postigao je doktorat iz teologije 1728. i iste je godine posvećen za biskupa. Stolovao je prvo u Ninu, potom od 1732. u Puli. Utemeljio je kanonikat pokorničara i otvorio zalagaonicu u Puli. Biskupiju je redovito obilazio samo u njezinu dijelu pod mlet. vlasti, dok mu je to bilo onemogućeno, kao inozemnom građaninu, u njezinu dijelu pod austr. vlašću (zabranom od 1701). Svetoj je Stolici odaslao 14 relacija. U prvoj i najopširnijoj iz 1735. iznosi pov. pregled nekad slavne prošlosti Biskupije do njezina nepovoljnoga aktualnoga stanja, opis zbornih i župnih sjedišta u oba dijela Biskupije; tuži se na riječkog arhiđakona Nikolu Tudorovića, koji svojata biskupovu vlast u svih 16 župa, izvješćuje o svojem pokušaju smirivanja toga bezakonja u Rijeci. U ostalim relacijama izvješćuje o obnovi katedrale, zvonika i biskupske rezidencije, o gradnji novih crkava, o nemogućnosti održavanja sinode zbog zabrane austr. vlasti (još od 1633) da svećenstvo austr. dijela Biskupije na njoj sudjeluje; ističe da je u mlet. dijelu Biskupije ukinuo razne zloporabe, a otmicu djevojaka i pobratimstvo, praksu koju su donijeli novi doseljenici Hrvati, te krađe, pljačke i ubojstva ošinuo kanonskim kaznama, da je iz Rijeke pozvao isusovce, koji su po župama Pulske biskupije održali pučke misije, da je o svojem trošku tiskao i dijelio katekizam, da je nakon mučnih pregovora dobio 1742. ograničeno dopuštenje za kanonski pohod župa austr. dijela Biskupije, te da je u Rijeci posvetio isusovačku crkvu sv. Vida i napokon podijelio krizmu, a kanonski pohod župa riječkog arhiđakonata i župa zapadno od Učke obavio 1743.

LIT.: R. Ritzler, P. Sefrin, Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, V–VI, Padova 1952–58; I. Grah, Izvještaji pulskih biskupa Svetoj stolici (1592–1802), Croatica Christiana periodica, 1988, 21; S. Bertoša, Život i smrt u Puli. Starosjeditelji i doseljenici od XVII. do početka XIX. stoljeća, Pazin 2002.

I. Grah

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Balbi, Giovanni Andrea. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/453>.