Čalić, Eduard

traži dalje ...

Čalić, Eduard, povjesničar i publicist (Marčana, 14.X.1910 – Salzburg, 29.VIII.2003). Nakon pripojenja Istre Italiji s obitelji se morao 1921. iseliti u Kraljevinu SHS. Diplomiravši na Pravnome fakultetu u Zagrebu 1937., zaposlio se u zagrebačkim Novostima, a 1939–41. njihov je dopisnik iz Berlina. Pri pokušaju ilegalnoga odlaska iz Njemačke 1942. uhićen je i s mnogobrojnim antifašistima poslan u koncentracijski logor Sachenhausen-Oranienburg. Ondje je dočekao svršetak rata, a zatim se vratio u Pulu. Bio je suradnik Crvenoga križa 1945–46., potom 1946–59. u Parizu novinar i komentator dnevnika Combat te suradnik novinske agencije Opera Mundi, koja je njegove radove plasirala po cijelome svijetu. Zajedno s Jeanom Cocteauom 1958. organizirao je spektakl pod nazivom Zemlja i kozmos. Do 1975. boravio je u Zapadnome Berlinu, gdje je 1963. doktorirao. Od 1975. živio je u Francuskoj te od 1984. u Salzburgu. Od 1968. do kraja života bio je gl. tajnik Međunarodnoga komiteta za znanstveno proučavanje uzroka i posljedica II. svj. rata u Luxembourgu. Autor je, voditelj i organizator niza lik. izložaba, radiodrama i znan. skupova. Najviše se bavio istraživanjima razvoja nacizma, Trećega Reicha, koncentracijskih logora, židovskoga pitanja, posljedica II. svj. rata, Trećega svijeta i borbe za mir. Najvažnija su mu djela: Hitler ohne Maske, 1969 (Hitler bez maske, 1985), Himmler et son empire, 1966 (Himmler i njegovo carstvo, 1982), Evropska trilogija 1–3, 1993., Europa gledana s Balkana, 2000. i Od Hitlera do Bin Ladena, 2002. Autor je monografija o Kini, Indiji, Sibiru i dr. Dobitnik je mnogih međunar. nagrada i pohvala za borbu protiv totalitarizama i neofašizma.

D. Dukovski

ilustracija
Eduard ČALIĆ

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Čalić, Eduard. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/608>.