Damin, Narcis

traži dalje ...

Damin, Narcis, prirodoslovac (Senj, 27.X.1845 – Bakar, 26.VIII.1905). Nakon školovanja u Senju i Zagrebu kao srednjoškolski prof. prirodoslovnih predmeta predavao je od 1868. u Rijeci i Gospiću, a od 1876. u Bakru (Nautička škola). Osobito se bavio proučavanjem pauka (arahnologija) u Istri i Hrvatskom primorju. Opisao je nekoliko novih vrsta, a napisao je i sistematiku pauka hrv. krajeva (Pauci Dalmacije, Hrvatske, Slavonije i Istre, Rad JAZU, 1900., 143). Proučavao je i crnu udovicu (Latrodectus tredecimguttatus, Rad JAZU, 1896., 126). Objavljivao je u domaćim i inozemnim znan. časopisima na hrv. i njem. jeziku.

LIT.: A. Langhoffer, Narcis Damin, Glasnik Hrvatskog naravnoslovnog družtva, 1906, 18.

R.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Damin, Narcis. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/652>.