Dometi

traži dalje ...

Dometi, časopis za kult. i društv. pitanja, koji izlazi mjesečno, dvomjesečno, tromjesečno i polugodišnje u Rijeci od 1968. U početku je podnaslovljen Kultura, književnost, društvena pitanja, od 1974. Časopis za kulturu i društvena pitanja, 1993. Časopis za književnost, kulturu i društvene teme, a od 1994. Znanstveno-kulturna smotra. Počeo je izlaziti kao časopis riječkog ogranka Matice hrvatske, od 1974. izdaje ga Izdavački centar iz Rijeke, a 1994. vraća se pod okrilje MH. Prvi je urednik bio Z. Črnja. Naslijedio ga je M. Kalčić 1972., a potom su uredništvo preuzimali Željko Grbac 1974., Nenad Miščević 1981., Srećko Jelušić 1985., Miomir Matulović 1987., Ervin Dubrović 1993., Branimir Petener 1994., Goran Crnković 1995., Mladen Urem 1996. te Darko Deković 1997. Zamišljen je kao regionalni časopis istarsko-kvarnersko-goranskoga prostora s temama iz dijalektalne književnosti, lokalne povijesti i gospodarstva, te prilozima iz šire društv. problematike vodećih autora iz zemlje i inozemstva. Najveći prostor od 1970-ih preuzimaju knjiž. kritika i umjetnost, a pojedini se brojevi u cijelosti posvećuju povijesti, odn. obljetnicama ratnih i revol. događaja iz sred. XX.st. Regionalne istar. teme (čak. pjesništvo, povijest, povijest jezika, povijest umjetnosti, arheologija, nac. identitet, gospodarstvo, turizam, jadranska orijentacija zemlje) najizrazitije su bile zastupljene u razdoblju do 1974. U Dometima su tada objavljivali istaknuti stariji i mlađi istar. pisci i znanstvenici. Zbog promjene koncepcije časopisa u 1980-ima i 1990-ima njima se pridružuje znatno manji broj istar. autora mlađega naraštaja.

I. Duda

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Dometi. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/726>.