Glasbena šola Koper

traži dalje ...

Glasbena šola Koper, glazb. škola osnovana 21. XII. 1948. u Portorožu odlukom istar. NOO-a na poticaj glazb. pedagoga, zborovođe i prvoga ravnatelja S. Kumara, a 1950. preseljena u Kopar (od 1955. u palači Gravisi-Barbabianca). Stručno i kadrovski ojačao ju je ravnatelj → V. Lovec (1953–66). U njoj su djelovali dječji zbor, komorni ansambli i škol. orkestar. Broj je učenika sa 70 povećan na 240, a započeli su i s usmjeravanjem učenika prema daljem glazb. studiju. Na školi je od 1963. sjedište Društva prijateljev glasbe. Udruživanjem glazb. škola u Izoli (osn. 1952), Piranu (1953) i Kopru nastao je 1967. Center za glasbeno vzgojo Koper (CGV, Centar za glazbeni odgoj). Pod ravnateljstvom Mirana Hasla (1966–92) imao je do 850 učenika. Nekadašnji učenici i učitelji ustanovili su 1981. → Pihalni orkester Koper, a 1983. Obalni komorni orkester. Za ravnateljevanja Boruta Logara (1992–2000) CGV je dobio odsjek srednje glazb. naobrazbe (1999), koji djeluje u sklopu Gimnazije Koper kao umj. gimnazija s glazb. i lik. usmjerenjem. Od 2000. ravnateljica CGV-a bila je muzikologinja Marija Gombač. U škol. god. 2001/02. otvoren je i baletni odsjek. Odlukom općina Izole, Kopra i Pirana 2003., prema odredbama Zakona o organizaciji i financiranju odgoja i obrazovanja, CGV je preimenovan u G. š. K., koja s podružnicama u Izoli i Piranu te s učenicima srednjega glazb. obrazovanja godišnje ima više od 1000 učenika.,

B. Logar

 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Glasbena šola Koper. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/986>.