Aachenski mir 812.

traži dalje ...

Aachenski mir 812., mirovni ugovor između franačkoga cara Karla Velikoga i biz. cara Mihovila I. Rangabe, sklopljen u Karlovu stolnome gradu Aachenu. Slijedio je nakon više franačko-biz. sukoba u kojima su Franci ušli u dio sr. Italije, Furlaniju, Mletke, Hrvatsku između Raše i Cetine te, pobijedivši Avare, u Panoniju. Istrom su zavladali već 788., podložili je italskom kralju Pipinu i počeli u njoj uvoditi feud. odnose (→ Rižanska skupština). Bizant je, nakon dugotrajnih pregovora, priznao Karla carem (iako ga nije izrijekom priznao i rim. carem, držeći da naslov βασιλεύς ῥωμαίων pripada jedino biz. caru) te mu prepustio Istru, Dalmatinsku i Posavsku Hrvatsku, a Karlo je vratio Bizantu Mletke i primorski dio Dalmacije s gradovima. Time je Istra i formalno postala dijelom Franačkoga Carstva. Pregovori o točnom razgraničenju vođeni naknadno u Aachenu 817., potom u Ingelheimu, nisu uspjeli.

LIT.: D. Gruber i V. Spinčić, Povijest Istre i Narodni preporod u Istri, Zagreb 1924; J. Calmette, Charlemagne, Paris 1951; G. Ostrogorski, Povijest Bizanta, Zagreb 2002.

Đ. Križman-Zorić

 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Aachenski mir 812.. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/aachenski-mir-812>.