abrazijska terasa ili abrazijska ravan

traži dalje ...

abrazijska terasa ili abrazijska ravan (abrazija, novolat. abrasio, od lat. abradere: odlomiti, oglodati), obalni reljefni oblik nastao taloženjem usitnjene pješčane, šljunčane ili kamene građe, koji se javlja kao veća ravna površina ispred strme morske ili jezerske obale (klif). Rezultat je mehaničkoga procesa abrazije, odn. razaranja i preoblikovanja stjenovite podloge udaranjem morskih i jezerskih valova, ili procesa erozije tekućom vodom. Starije abrazijske terase, koje se nalaze iznad morske razine, svjedoče o podizanju kopna i s njim povezanom spuštanju morske razine. Na vapnenačkoj obali mogu biti posljedica kem. trošenja. Najizrazitija a. t. u Istri proteže se na zap. strani poluotoka Debeli rtič pokraj Ankarana.

N. Režek Donev

ilustracija
ABRAZIJSKA TERASA, obala pokraj Ankarana

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

abrazijska terasa ili abrazijska ravan. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/abrazijska-terasa-ili-abrazijska-ravan>.