Accurti, Josip

traži dalje ...

Accurti, Josip, prirodoslovac (Senj, 11.VIII.1824 – San Giovanni di Guardiella kraj Trsta, 11.IX.1907). Srednju je školu pohađao u Karlovcu i Veneciji te bogosloviju u Senju. Pokazivao je iznimno široko zanimanje za glazbu, slikarstvo (u Veneciji je pohađao umj. akademiju) i prirodoslovlje. U Beču je nakon teoloških studija završio tečaj prirodnih znanosti, te je najveći dio radnoga vijeka bio gimnazijski prof. matematike, fizike i prirodoslovlja, u Senju, Rijeci, Kopru i Trstu. Istraživanjem algi počeo se baviti kao samouk za boravka u Kopru (1856–65). Njegova herbarska zbirka s algama iz Kopra, te mikroskopski preparati i crteži biljnoga i životinjskog svijeta iz više mora, što ih je izradio u Trstu, čuva se u tršćanskom Museo Civico di Storia Naturale. U godišnjaku koparske gimnazije objavio je jedini članak iz toga područja (Cenno sulle Alghe di Capodistria, 1858). Bavio se prevodilaštvom prirodoznan. tekstova, a bio je članom nekoliko prirodoslovnih društava (Beč, Dresden).

LIT.: C. Battelli, Giuseppe Accurti (1824–1907) – esempio di connubio tra insegnamento e ricerca scientifica, Annales. Series historia naturalis, (Kopar) 1999, 15.

R.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Accurti, Josip. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/accurti-josip>.