Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ)

traži dalje ...

Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), vrhovno polit. predstavničko i zakonodavno tijelo NOP-a Jugoslavije, utemeljeno 26–27.XI.1942. na svojem prvom zasjedanju u Bihaću. Članove AVNOJ-a činili su predstavnici Zemaljskih antifašističkih vijeća (Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Boke, Srbije, Makedonije i Sandžaka). Na drugom zasjedanju održanom u Jajcu (29–30. XI. 1943), izglasana je Deklaracija o federativnom uređenju Jugoslavije kao države ravnopravnih naroda, te među ostalim donesena važna odluka o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka matici zemlji po načelu narodnosti, čime je potvrđena odluka → Zemaljskog antifašističkoga vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske. Tom se odlukom još nisu stekli uvjeti za stvarno pripojenje Istre u međunarodnopravnom smislu, a ti su dokumenti imali samo internu pravnu valjanost. Tek je međunar. mirovni ugovor nakon rata trebao potvrditi te odluke. Iz pisama što su ih izmijenili W. Churchill i J. Broz - Tito vidljivo je da Tito opravdano nije nikada spominjao odluke ZAVNOH-a i AVNOJ-a o pripojenju Istre i Slovenskoga primorja kao nacionalnih teritorija matici zemlji. U svibnju 1945. na međunarodnom planu počela je diplomatska bitka za Istru koja je trajala do sklapanja Ugovora o miru s Italijom u Parizu 10.II.1947. Na III. zasjedanju AVNOJ-a (Beograd, 7–10.VIII.1945) predstavnici su izglasali odluku da se AVNOJ proglasi Privremenom narodnom skupštinom sve do izbora Ustavotvorne skupštine.

D. Dukovski

 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ). Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/antifasisticko-vijece-narodnog-oslobodjenja-jugoslavije-avnoj->.