Antonius de Lendinaria

traži dalje ...

Antonius de Lendinaria, iluminator (Lendinaria kraj Roviga XV.st.). Pripadao je franjevačkom redu male braće. Ispisao je kasnom književnom goticom na pergamentu i iluminirao Statut grada Pule (1500), koji se čuva u Državnom arhivu u Pazinu. Pred Proslovom statuta preko cijele je stranice lista (6. verso) oslikao prizor Raspeća s likovima Bogorodice, Marije Magdalene i Ivana evanđelista, a inicijal Proslova na sljedećem listu (7. recto) ukrasio je prizorom Nevjernoga Tome. Njegov je izričaj stilski oblikovan u krugovima poznatih iluminatora sjeveroist. Italije toga doba (Ercole Grandi, Giovanni Bellini). Neki su stručnjaci neutemeljeno držali da je podrijetlom bio iz Lindara kraj Pazina (Antun iz Lindara).

LIT.: M. Oreb, Zaslužni članovi Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Split 1973; D. Mandić (urednik), Predgovor, u: Pulski statut, Statua Polae, Pula 2000.

R. Matijašić

ilustracija
ANTONIUS DE LENDINARIA, Statut grada Pule, 1500., Pazin, Državni arhiv u Pazinu

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Antonius de Lendinaria. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/antonius-de-lendinaria>.