Babič, Branko - Vlado

traži dalje ...

Babič, Branko - Vlado, političar (Dolina, 18. X. 1912 – Ljubljana, 5. I. 1995). Emigrirao je 1930. u Jugoslaviju (Maribor, Banja Luka), gdje se uključio u KP. Od kolovoza 1941. sudjelovao je u NOB-u i postao tajnikom OK KPJ za Kozaru. Nakon povratka u Primorsku 1943. imenovan je zamjenikom komesara IX. korpusa NOV Slovenije te do kraja rata i tajnikom Pokrajinskoga komiteta KP Slovenije za Slovensko primorje. Od svibnja 1946. do rujna 1947. bio je u Trstu tajnikom CK KP Julijske Venecije te do listopada 1952. CK KP Slobodnoga Teritorija Trsta (STT). Potom je u Ljubljani obnašao visoke polit. i drž. dužnosti. Njegova djelatnost u Trstu i u Zoni A STT-a bila je u znaku sukoba s V. Vidalijem, čiji su se istomišljenici opredijelili za Informbiro i protujugosl. politiku, a protiv J. Broza -Tita. U novim okolnostima B. se našao u manjini, jer se tal. članstvo u redovima KP STT-a ugl. opredijelilo za Vidalija. B. je nositelj partiz. spomenice i dr. jugosl. odličja. U autobiografskoj knjizi Primorska ni klonila (Kopar 1982) potanko je opisao događaje iz ratnih i poratnih godina.

M. Kocjan

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Babič, Branko - Vlado. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/babic-branko-vlado>.