Baćić, Josip

traži dalje ...

Baćić, Josip, učitelj i pedagog (Rešetari kraj Kastva, 27.I.1874 – Ljubljana, 11.XI.1945). Učiteljsku školu završio 1895. u Kopru. Službovao u Draguću, Sovinjaku i Buzetu te u Pazinu, gdje je bio ravnateljem Učiteljske pripravne škole. Istodobno je do 1918. radio na hrv. Ženskoj učiteljskoj školi. U Pazinu je djelovao u hrv. učiteljskim društvima, koje je ujedinio u Učiteljsko društvoNarodna prosvjeta za Istru, kojemu je bio predsjednik 1908–11. Uređivao je i istoimeni časopis (1909–11), a zatim je bio urednikom časopisa Hrvatska škola. Objavljivao je priloge i u mnogim drugim periodicima: Novi list, Pučki prijatelj, Domaće ognjište, Katolički list. Kao teoretičar i praktičar pridonio je razvitku hrv. školstva u Istri na poč. XX.st. Nakon I. svj. rata preselio se u Ljubljanu, gdje je na Učiteljskoj školi predavao hrvatski jezik. Napisao je udžbenik Hrvatski ili srpski jezik, Metodički i na osnovu akcenta za školu i privatnu uporabu (Ljubljana 1924). Djelovao je u društvima istar. emigranata, a pisao je i u slov. časopisima Sv. Cecilija i Edinstvo.

LIT.: M. Demarin, Hrvatsko školstvo u Istri, Zagreb 1978.

R. Matijašić

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Baćić, Josip. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/bacic-josip>.