Baf, Frane

traži dalje ...

Baf, Frane, pedagog (Pićan, 17.III.1872 – Zagreb, 18.III.1955). Po završetku učiteljske škole u Kopru 1891. službovao je u Lindaru, Šumberu, Pazinu, Tinjanu i Kastvu do 1923., a do umirovljenja 1927. bio je škol. nadzornik. Od 1906. radio je u odboru za izradu smjernica za čitanke na hrv. jeziku, a od 1907. bio je član uredništva časopisa Narodna prosvjeta. Nakon I. svj. rata priredio je Čitanku za I. razred hrvatskih pučkih škola, koja je u uporabi bila samo godinu dana, a potom su je tal. vlasti zabranile. Napisao je Početnicu za I. razred osnovnih škola u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (s R. Saršonom, Zagreb 1928) te Metodiku čitanja i pisanja (s R. Saršonom, Zagreb 1931) kao priručnik u radu s Početnicom. Ista početnica izašla je 1930. i 1939. s nešto izmijenjenim naslovom. Kao umirovljenik živio je u Zagrebu, gdje je bio tajnikom Jugoslavenske matice, pomažući izbjeglice iz Istre. Prema Čitanci i Početnici sastavio je B. Milanović Prvu čitanku za hrvatske osnovne škole u Istri (Trst 1945).

R.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Baf, Frane. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/baf-frane>.