Banka Koper d. d.

traži dalje ...

Banka Koper d. d., dioničko društvo sa sjedištem u Kopru, opća banka. Osnovana 1955. kao Istarska komunalna banka za područje slov. Istre, a 1957. otvorila je ekspoziture u Ilirskoj Bistrici, Postojni i Sežani. Nakon gosp. reforme 1965. kao Kreditna banka Koper proširila je poslovnu mrežu u Ljubljanu, Novu Goricu i Rijeku. S podružnicom Ljubljanske banke (LB) u Kopru udružila se 1978. u Splošno banko Koper (SBK), koja se zatim kao osnovna banka uključila u Ljubljansku banku – udruženu banku. God. 1990. banke su se preustrojile u dionička društva, pa je SBK postala dio LB d. d., a ta je 1994. prodala svoj udio (51%) dioničarima, odn. samoj banci SBK, koja se tako ponovno osamostalila i 1997. uzela ime Banka Koper. Ta je banka prva u Sloveniji osnovala bankovnu platežnu karticu (Activa). Potkraj 2003. imala je 1063000 izdanih kartica. God. 1999. pripojila je M-banku Ljubljana, raširila poslovnu mrežu po cijeloj Sloveniji, te ima 13 poslovnih jedinica i 40 područnih jedinica. Najveći dioničari banke, Luka Koper, Istrabenz i Intereuropa, prodali su 2002. većinski udio banke tal. banci San Paolo IMI iz Torina, koja je na javnom nadmetanju otkupila 62,93% dionica s opcijom otkupa i ostalih dionica (30%) nakon pet godina.

D. Valentič

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Banka Koper d. d.. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/banka-koper-d-d>.