Barbalić, Fran

traži dalje ...

Barbalić, Fran, pedagog i povjesničar (Baška na Krku, 30.I.1878 – Zagreb, 26.VII.1952). Učiteljsku školu završio je u Kopru 1897. Položio je ispite osposobljenja za pučke škole s hrvatskim (u Kopru 1899) i njem. nastavnim jezikom (u Ljubljani 1907). Radio je kao privremeni učitelj u Pićnu (1897–1902), a kao stalni nadučitelj u Bermu (1902–12). Potom je bio kotarski škol. nadzornik (1913–19) za hrv. škole puljskoga i porečkoga kotara te je djelovao na unaprjeđenju hrv. škola u Istri. Proučavajući obrazovne i polit. prilike u Istri, objavio je članke u Narodnoj prosvjeti, Hrvatskoj školi i Pučkom prijatelju. U Puli je pisao za Hrvatski list, a objavio je i knjigu Pučke škole u Istri (Pula 1918). Nakon I. svj. rata tal. vlasti udaljile su ga iz Istre, pa je radio kao učitelj u Sušaku (1919–29), a potom kao službenik u JAZU u Zagrebu (1929–37). Djelovao je u komisiji za razgraničenje te se nastavio baviti pitanjima Istre, objavljujući u emigrantskim i dr. novinama i časopisima: Obzor, Omladina, Istra, Narodne novine, Danica koledar, Hrvatski jezik, Krčki kalendar. Značajne su mu monografije: Vjerska sloboda Hrvata i Slovenaca u Istri, Trstu i Gorici (1931), Peroj, srpsko selo u Istri (1933), Hrvatski i slovenski jezik u crkvama Istre (1938). Nakon II. svj. rata ponovno je sudjelovao u pregovorima o razgraničenju i nastavio s pov. proučavanjima školstva, kulture i vjere u Istri u XIX. i XX.st., te objavio nekoliko članaka u Historijskom zborniku, Radu JAZU i knjigu Narodna borba u Istri, od 1870. do 1915. (1952).

LIT.: M. Demarin, Hrvatsko školstvo u Istri, Zagreb 1978; V. Dorčić, Život posvećen Istri i Primorju, Prigodom 100. godišnjice rođenja Frana Barbalića, narodnog učitelja iz Baške, Školske novine, 1978, 28.

R.

ilustracija
Fran BARBALIĆ

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Barbalić, Fran. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/barbalic-fran>.