Barbalić, Ivan

traži dalje ...

Barbalić, Ivan, svećenik i vjerski pisac (Baška, 24.V.1842 – Baška, 29.VI.1920). Bogosloviju je završio u Gorici, a inkardiniran je u Pulsko-porečku biskupiju. Kao kapelan službovao je u Labinu i Funtani, a kao župnik u Marčani, Kavranu, Šišanu i Pomeru kraj Pule, gdje je u duhu hrv. nar. preporoda djelovao na podizanju svijesti o nac. pripadnosti. Zato mu je 1903. bilo zabranjeno poučavanje vjeronauka u školi. Objavio je knjižicu propovijedi Evandjeoska razmatranja za sve nedĕlje (Pula 1888), molitvenik za djecu Učimo djetešce moliti (Pula 1889) i poučnu brošuricu za istar. poljodjelce Svagdanje štivo za istarskog seljaka (Rijeka 1911).

R.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Barbalić, Ivan. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/barbalic-ivan>.