boksit

traži dalje ...

boksit (franc. bauxite, prema prvom nalazištu 1821. Les Baux-de-Provence), žutocrvena do crvenosmeđa ruda iz koje se dobiva metal aluminij. B. je mineral-agregat aluminijskih oksidhidrata: dijaspora i bemita (Al2O3 ∙ H2O) i hidrargilita (Al2O3·3H2O). U toku nastajanja apsorbirao je različite količine oksida željeza (od čega je obojen), kaolina, kremena, manganskih i titanskih spojeva i dr. Nalazi se u vapnencima; kod nas ispunjava kredne i tercijarne ponikve. Razlikuju se lateritni (pretežno u tropima) i kraški boksiti. Kraški boksiti nastali su trošenjem površinskoga pokrivača crvenice (terra rossa) koja je prekrivala karbonatne stijene. U tropskoj i suptropskoj klimi iz crvenice se izluživao silicij, a iz minerala glina nastali su aluminijevi hidroksidi, odn. boksit, koji je čest u Sredozemlju i na Karibima. Redovito je dosta čvrst, ponekad oolitičan, rjeđe se lako drobi i mrvi. Osim za aluminij (više od 90%), b. služi i u proizvodnji abraziva, specijalnog cementa, kem. i vatrostalnih proizvoda. U Hrvatskoj je b. otkopavan u dolini Mirne kraj Sovinjaka za proizvodnju sumporne kiseline i stipse već od poč. XVI. st., a kao aluminijeva ruda od 1914 (rudnici kraj Rovinja, poslije i Umaga), te ležišta u priobalju Dalmacije sve do Imotskog, različite su starosti (od gornjotrijaske do neogenske). Donjopaleogenski boksiti pretežno se nalaze u Istri, gdje je do sada otkopano 11,5mil.tona. To su mala ležišta nastala zapunjavanjem vrtača. Ležišta kvalitetnog boksita u Hrvatskoj većinom su iscrpljena. B. je veoma rasprostranjen u svijetu; rezerve se procjenjuju na više od 1mlrd. tona. Svj. proizvodnja (u tis. t): 1953. god. 15280, 1962. god. 32280, 1966. god. 41310, 1973. god. 67400. Proizvodnja rude u Jugoslaviji (u tis. t) iznosila je: 1939. god. 719, 1949. god. 346, 1953. god. 462, 1964. god. 1293, 1973. god. 2167. Do kraja 1990. sveukupno je na hrv. područjima iskopano oko 27,7mil. t. boksita. Danas postoji ind. aluminija samo u Šibeniku, koja prerađuje kvalitetniji uvezeni boksit.

Đ. Fabjanović

 

ilustracija
BOKSIT, boksitno ležište, središnja Istra
ilustracija
BOKSIT, boksitonosna područja i ležišta u Istri

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

boksit. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/boksit>.